CO2-uitstoot in landbouw moet fors omlaag. Oplossing: Vervang kunstmest in landbouw door natuurlijke mest

Wijchen- februari 2020

Op 6 Februari  a.s. komt er een Debat wat over klimaat en voedsel gaat. Wij moeten ervoor zorgen dat Nederland in 2030 bijna de helft minder (48,7 megaton) CO2 uitstoot dan in 1990. Ook in de industrie zal de CO2-uitstoot fors gereduceerd moeten worden.
 De CO2-uitstoot in de landbouw zal fors omlaag moeten, namelijk met 3,5 megaton in 2030. Een uitdaging omdat kunstmest zorgt voor zeer veel CO2-uitstoot.
Oplossing: Zorg dat rundveedrijfmest beter wordt opgenomen door het grasland. Hierdoor is deze mest niet langer vervuilend én wordt kunstmest als extra meststof overbodig. Sterker nog, door het opbrengen van rundveedrijfmest op grasland wordt juist extra CO2 opgeslagen! 

Twee innovatieve oplossingen zorgen voor een betere opname van rundveedrijfmest door grasland: de Drijfmestbenutter en de CO2mestinjecteur. Een doorbraak! Dit past perfect in de Kringlooplandbouw zoals minister Carola Schouten die voor ogen heeft.

Groot probleem in de landbouw: 

Productie en gebruik van kunstmest zorgt voor zeer veel CO2-uitstoot.

En dat terwijl het opbrengen van rundveedrijfmest op grasland er juist voor zorgt, door de organische stof, dat er veel CO2 wordt opgeslágen; maar liefst 1.500 kilogram CO2 extra vastlegging per HA. In NL komt dat neer op 1,3 megaton CO2 extra vastlegging op grasland per jaar.
Daarentegen kost het productieproces van kunstmest voor grasland 0,7 megaton aan CO2 vervuiling. Ook gaat maar liefst 8% van het Nederlandse aardgas op aan het maken van kunstmest.

Oplossing: Zorg dat de huidige rundveedrijfmest beter wordt opgenomen door het grasland. Hierdoor is deze mest is niet langer vervuilend én wordt kunstmest als extra meststof overbodig!

Nieuwe technologieën perfect voor Kringlooplandbouw

Antoon van Mullekom Innovaties uit Wijchen heeft twee technologieën  ontwikkeld die zorgen voor een betere opname van rundveedrijfmest door grasland: de Drijfmestbenutter en de CO2mestinjecteur.

Doordat rundveedrijfmest door deze innovaties beter wordt benut, vindt ergeen vervuiling door deze mest meer plaats. Een betere opname van rundveedrijfmest door grasland voorkomt namelijk uitspoeling van nitraat en fosfaat naar sloten en diepere grondlagen en het vervluchtigen van ammoniak.

Daarnaast wordt door deze innovaties kunstmest als extra meststof overbodig. Als de drijfmest door de Drijfmestbenutter en CO2mestinjecteur is gegaan, is de werkingscoëfficiënt namelijk hetzelfde als van kunstmest. Daarnaast zorgt het opbrengen van rundveedrijfmest ervoor dat veel meer CO2 wordt opgeslagen in grasland.
Dit alles past perfect in de Kringlooplandbouw zoals minister Carola Schouten die voor ogen heeft.

Resultaat van betere benutting van rundveedrijfmest:
► Een enorme reductie in de CO2-uitstoot plús veel extra CO2 opslag.
► Het huidige mestoverschot wordt hierdoor opgelost. Dus het fosfaatplafond als oplossing voor het mestoverschot is niet meer nodig! 

►Positief voor de kwaliteit van ons drinkwater, de lucht en het klimaat.

Focus op mestoverschot is een cruciale denkfout

In iedere sector kijkt men naar schonere oplossingen om de vervuiling aan te pakken, behálve in de landbouw. En dat terwijl de landbouw de enige sector is die ook aan CO2-reductie doet.
De focus op het terugbrengen van het mestoverschot is dan ook een cruciale denkfout. Ook in de landbouw moeten we naar een duurzaam beleid. In plaats van het beperken van vervuilende bemesting door drijfmest zouden we ons moeten focussen op het schoner maken van bemesting door dierlijke mest. Niet in de laatste plaats doordat het opbrengen van rundveedrijfmest op grasland ervoor zorgt dat er veel CO2 wordt opgeslagen.

Voor meer informatie hierover ,zie hieronder de mail

Noot redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Antoon van Mullekom Innovaties
Tel: 06 2044 7277 | Email: a.mullekom1@chello.nl | antoonvanmullekom.nl

Laat een reactie achter

Translate »