Foto is rechtenvrij

De opiniemaker: ANTOON VAN MULLEKOM

Antoon van Mullekom uit Wijchen is machinebouwer. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van technieken om emissies uit mest te voorkomen. Van Mullekom hekelt het begrip mestoverschot.

Wat klopt niet aan het begrip mestoverschot?
Volgens de Europese Commissie in Brussel is er een mestoverschot van 25 procent. Haast alle oplossingen worden gezocht in terugdringen van de mestproductie met 25 procent, dus het aandeel dat het ‘overschot’ wordt genoemd. Daarvoor worden dan dierrechten en plafonds in het leven geroepen waardoor veehouders minder dieren mogen houden en minder mest per hectare kunnen aanwenden. Maar die andere 75 procent vervuilt ook. Hier wordt een grote fout gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat kunstmest net zo goed vervuilt, de werkingscoëfficiënt is door omstandigheden zoals het weer soms maar 60 tot 65 procent in plaats van de veronderstelde 80 tot zelfs 100 procent.
Bovendien kost de productie van kunstmest energie: 8 procent van onze aardgasconsumptie gaat op aan de kunstmestproductie. Voor elke kg kunstmest is 0,6 kg aardgas nodig. Bovendien komt veel CO2 vrij bij het productieproces. Een kg kunstmest maken resulteert in maar liefst 3.6 kg uitstoot aan CO2. Het Nederlandse kunstmestgebruik staat daarmee gelijk aan 0,7 megaton CO2-uitstoot.

Als we in plaats van kustmest drijfmest gebruiken, is een CO2-vastlegging in de bodem van 1.3 megaton de bijvangst. Het verschil is twee megaton. De opgave voor de landbouw is 3,5 megaton in 2030. Bovendien is kunstmest agressief voor het bodemleven en breekt organische stof af. Ik vraag me af waarom naar het mestprobleem niet op dezelfde wijze gekeken als naar de vervuiling door auto’s, Die wordt aangepakt door steeds schonere voertuigen te ontwikkelen. Op deze wijze kan ook naar de mestproblematiek gekeken worden. In plaats van te spreken van een mestoverschot en je te richten op een reductie van 25 procent, richt je je op het schoner maken van 100 procent van de mest in het traject van uitscheiding door het dier tot de groei van de plant door de mineralen die de koe uitscheidt zo snel en goed mogelijk door de plant te laten opnemen. Eerst Kunstmestvervangers maken kost vooral veel tijd en heel veel geld.
En er zit ook geen organisch stof in de kunstmestvervanger wat weer belangrijk is voor het bodem leven.

Doen we niet voldoende om de emissie te verlagen?

Zoals drijfmest met de huidige methodes op het land wordt gebracht, vervuilt het door uitspoeling en emissie.(zegt Brussel ook) Veel mineralen worden niet door het gewas opgenomen en verdwijnen in het milieu. Met technische innovaties die de werkingscoëfficiënt en vooral de benutting van dierlijke mest verhogen, kunnen we dat echter voorkomen en zal het ‘overschot’ voor in ieder geval een groot deel verdwijnen .En het is ook nog eens goed voor ons biodiversiteit

Wild u meer hierover weten kijk dan op www.antoonvanmullekom.nl

Translate »