Er zijn drie momenten van stikstofuitstoot: in de stal zelf, als de mest wordt opgeslagen en tijdens het uitrijden over het land. Dus er is enorme winst te behalen als mest en urine gescheiden wordt opgevangen en opgeslagen. Als de mest en urine dan ook nog gescheiden wordt verspreid over het land is dat extra gunstig voor de bodem.

De oplossing is om het bij de bron aan te pakken met de systeem stalbenutter. Door de urine en de poep gescheiden te houden in de kelder. Zo wordt het apart opgeslagen in een dichte mestzak/kelder/silo, zodat er geen ammoniak, methaan of andere giftige gassen vrijkomen. Dit wordt gedaan door middel van een mestrobot in de kelder. Deze vervoert de mest naar de drijfmestbenutter. De urine wordt dan ook gelijk apart opgeslagen in de mestzak of dichte mest silo/kelder.

De drijfmestbenutter zorgt ervoor dat de poep wordt gesneden en er water toegevoegd wordt, zodat de poep vloeibaar wordt en je het kunt verpompen.

De drijfmestbenutter zorgt er ook voor dat klei mineralen of zeeschelpenkalk vermengt worden en dat resulteert in gebonden stikstof dat niet meer af- en uitspoelt in de bodem, maar ook dat het niet vervluchtigd in de lucht. Dus het bekende stikstofuitstoot wordt hiermee opgelost.

Tijdens het uitrijden gaat die poep weer door de drijfmestbenutter heen, waarbij water en lucht wordt toegevoegd.

Het stalbenutter systeem kan ingezet worden in: een ligboxenstal voor melkvee of jongvee, rosé kalveren en varkens

Translate »