Er zijn drie momenten van stikstofuitstoot: in de stal zelf, als de mest wordt opgeslagen en tijdens het uitrijden over het land. Dus er is enorme winst te behalen als mest en urine gescheiden wordt opgevangen en opgeslagen. Als de mest en urine dan ook nog gescheiden wordt verspreid over het land is dat extra gunstig voor de bodem. Goed nieuws voor de biodiversiteit!

Translate »