De voordelen van de Drijfmestbenutter

  • 17% meer gewasopbrengst (onderzoek uitgevoerd door HAS-Dronten). 
  • Snellere en betere mineralisatie.
  • Dus ook een hogere werkingscoëfficiënt, hierdoor krijg je dezelfde werking als kunstmest.
  • Minder stikstof-/ammoniakvervluchtiging en een betere opname door de plant, hierdoor vindt er ook geen nitraatuitspoeling meer plaats.
  • De investering is door de boer op zeer korte termijn terug te verdienen.
  • De drijfmest wordt beter opgenomen door het gewas, hierdoor is er een betere opbrengst en worden er meer mineralen opgenomen.
  • Nu 170 à 250 kg stikstof uit drijfmest. Dit kan makkelijk verdubbeld worden. 
Translate »