Groot probleem in de landbouw: Productie en gebruik van kunstmest zorgt voor zeer veel CO2-uitstoot.

En dat terwijl het opbrengen van rundveedrijfmest op grasland er door de organische stof juist voor zorgt dat er veel CO2 wordt opgeslágen;

maar liefst 1.500 kilogram CO2 extra vastlegging per hectare. In NL komt dat neer op 1,3 megaton CO2 extra vastlegging op grasland per jaar.

Daarentegen kost het productieproces van kunstmest voor grasland 0,7 megaton aan CO2 vervuiling. Ook gaat maar liefst 8% van het Nederlandse aardgas

op aan het maken van kunstmest. Dit is vergelijkbaar met 3100 windmolens, die in totaal bijna 1 miljard euro aan subsidie per jaar gaan kosten.

Oplossing: Door het gebruik van de CAVMI drijfmestbenutter en de CAVMI CO2-mestinjecteur wordt rundveedrijfmest beter opgenomen door het grasland.

Doordat het gras de meststoffen veel beter opneemt, is drijfmest veel schoner voor het milieu: er vindt dan geen vervluchtiging van stikstof/ ammoniak en/of uitspoeling van nitraat plaats.

Daarnaast wordt kunstmest als extra meststof dan overbodig!

Translate »