De werking van de drijfmestbenutter

za, 11/17/2012 - 12:27

 

Drijfmest is rijk aan mineralen, met name grondbestanddelen voor stikstof.
Bij het reguliere uitrijden vervlucht ammoniak en in de bodem spoelen mineralen uit.
Waardevolle mineralen komen door het gebruik van de drijfmestbenutter beschikbaar voor gewasgroei in plaats van het milieu te verontreinigen.

De technologie van de drijfmestbenutter bestaat uit het mengen van drijfmest met lucht en water.
Op een uniek wijze worden drijfmest, lucht en water intensief gemengd bij het vullen van de drijfmesttank.

Ammoniak wordt gebonden door de gewenste omzetting van ammoniak naar nitraat op gang te brengen.
En in de bodem wordt de vertering van de organisch gebonden stikstof in de mest bevorderd.
Zodoende is de ammoniakverluchting gering, een snelle werking in de bodem verzekert en de kans op uitspoeling klein.

Het resultaat is dus het benutten van de stikstof in de drijfmest, drijfmest waarvan het gebruik door het huidige mestbeleid wordt beperkt.
Elke kilo stikstof extra uit drijfmest betekent minder kunstmest en een beter milieu.

vloeibare kunstmest
Met deze apparatuur is het bijmengen van vloeibare (stikstofkunst)meststoffen zeer eenvoudig.
Vloeibare meststoffen zijn relatief goedkoop,
en aparte werkgang kunstmeststrooien is niet nodig en de verdeling in het veld is zeer nauwkeurig.